บริษัท ชายน์ แบงค็อก จำกัด

บริการขอใบอนุญาตจับรางวัลชิงโชค

จับสลาก ลุ้นรางวัล

บริการของเรา

บริษัท ชายน์ แบงค็อก จำกัด เราให้บริการขอใบอนุญาตจับรางวัล ชิงโชค ขออนุญาตจับฉลาก ขออนุญาต แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ให้ผู้ประกอบการได้จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายหรือส่งเสริมการตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน ให้บริการและให้คำปรึกษา โดยทีมทนายความที่เชี่ยวชาญด้านพระราชบัญญัติกฎหมายการพนันโดยตรง

ให้บริการดำเนินการจับรางวัลให้ โดยใช้สถานที่ของบริษัท ชายน์ แบงค็อก จำกัด พร้อมนำส่งรายงานรายชื่อผู้โชคดีต่อราชการ

ให้บริการผลิตสลากจับรางวัล ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 30,000 ชิ้นขึ้นไป

อยากขอใบอนุญาตจัดแคมเปญลุ้นโชคอย่างถูกกฎหมายต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ท่านควรมีระยะเวลาการเตรียมรายละเอียดกิจกรรมและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องของท่านไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

หลังจาก ชายน์ แบงค็อก ได้รับข้อมูลและเอกสารจากท่านครบถ้วนแล้ว

เราจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้ท่านแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

และดำเนินการยื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตให้ท่านโดยทันที ระยะเวลาการออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 15 วันทำการ

นับแต่วันที่ยื่นคำร้องตามที่ปรากฏบนเอกสาร พ.น.๑ หลังได้รับใบอนุญาตแล้ว ท่านสามารถเริ่มทำการโปรโมทกิจกรรมของท่านได้ทันที

หมายเหตุ

1.

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงกติกา ของรางวัล เวลาและสถานจับรางวัลหรืออื่นใด นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ตามใบอนุญาตภายหลัง

2.

ท่านไม่สามารถโปรโมท ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมของท่านได้ หากท่านยังไม่ได้รับใบอนุญาต พ.น.๓๖ ที่ออกโดยกรมการปกครอง

3.

การจับรางวัลทุกครั้งต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโปร่งใสในการจับรางวัลโดยเจ้าหน้าที่สักขีพยานที่ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครอง

ต้องการใช้บริการขอใบอนุญาตจับรางวัล ชิงโชคต้องทำอย่างไร?

กำหนดกติกาวิธีการเล่นกิจกรรม

จับรางวัลจำนวนกี่ครั้ง

กำหนดวันเริ่มกิจกรรม-วันสิ้นสุดกิจกรรม วัน เวลาที่ทำการจับรางวัลในแต่ละครั้งและสถานที่จับรางวัล

รายละเอียดของรางวัล จำนวนของรางวัล มูลค่าต่อรางวัลและมูลค่ารวมของของรางวัลทั้งหมด

ส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นของท่าน

มาที่ shinebkk.law@gmail.com

ข้อกำหนด

1.

กฎหมายกำหนดให้หาผู้โชคดีด้วยวิธีการจับสลากเท่านั้น ห้าม Random โยนห่วง สอยดาว หมุนวงล้อออกรางวัล อิงเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯลฯ หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.

ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งเลขที่ใบอนุญาต สถานที่ออกใบอนุญาตให้กับผู้เล่นทราบ ก่อนจัดให้มีการเล่นทุกครั้ง

3.

ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ประกอบ ท.ป.104/2544

4.

ผู้ที่จะขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

5.

ห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนกันแถมพกหรือรางวัลตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด บัญชีเงินฝาก เช็ค เป็นต้น

ตัวอย่างลักษณะวิธีการเล่นที่ผิดกฎหมาย ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด


Random

หาผู้โชคดีโดยการสุ่มแบบแรนด้อม

(Random) กฎหมายระบุให้ดำเนินการด้วยวิธีจับสลากเท่านั้น

Top Spender

ยอดซื้อสูงสุด (Top Spender) 3 อันดับแรก

ได้รับรางวัล ถือเป็นการเล่นการพนันตาม พ.ร.บ.การพนันฯ มาตรา 4 ทวิ เป็นการเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายโดยเด็ดขาด

โยนห่วง สอยดาว

โยนห่วง สอยดาว หมุนวงล้อออกรางวัล

อิงเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯลฯ

ห้ามเงินสด

ของรางวัลห้ามเป็นเงินสด บัญชีเงินฝาก หรือเช็คเป็นต้น


ตัวอย่างใบอนุญาต

ตัวอย่างลักษณะวิธีการเล่นที่ขออนุญาตได้

กด LIKE และกด Share มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

ซื้อสินค้าได้รับคูปองเพื่อลุ้นรางวัล

ลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

ส่ง SMS มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

สแกน QR Code ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล


ข้อกฏหมายพระราชบัญญัติการพนัน

ผู้ใดจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ติดต่อเรา

บริษัท ชายน์ แบงค็อก จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 411/281 หมู่บ้าน ภัสสร 27 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250


โทร. 063 446 4669

Line@ @737rpeff

Email: shinebkk.law@gmail.com


Copyright © 2023 – SHINE BANGKOK